Nieuwe truc van de gemeente: manipulatieve enquête creëert ‘draagvlak’ voor windturbines

Nieuws

Datum: 27-11-2021

Het stadsbestuur van Amsterdam wil 17 windturbines binnen de gemeentegrenzen te plaatsen, waarvan 8 of 9 windturbines dichtbij woonwijken, bovenop volkstuinparken (waar in de zomer ook geslapen wordt) en in de natuur. In een ultieme poging om deze plannen nog vóór de gemeenteraadsverkiezingen door te drukken, neemt het stadsbestuur haar toevlucht tot een geraffineerd middel: een enquête waarin je alleen gewenste antwoorden kan geven.

Sinds begin november vraagt de gemeente Amsterdam de mening van burgers, in de vorm van een uitnodiging om als het ware op de stoel van de bestuurder plaats te nemen. De enquête, opgezet door bureau Populytics, kan echter niet afgerond worden als je niet instemt met windturbines bij bebouwing en in de natuur. 

Suggestieve vragen

Activist Arthur Koks van Windalarm is woedend over de opzet van de vragenlijst: “Behalve dat je de inzending niet kan afronden als je niet instemt met de plannen, wemelt deze enquête van de suggestieve vragen.” Koks noemt enkele voorbeelden: “Een van de stellingen die je krijgt voorgeschoteld: ‘Ik zou windmolens liever neerzetten in de gemeenten rond Amsterdam. Niet in de gemeente Amsterdam’. Wat is dat voor een schijntegenstelling? Wij vinden dat je hier alleen windturbines op industrieterreinen kan neerzetten, of het nou in Amsterdam is of in naburige gemeenten. Bovendien kunnen windturbines tegenwoordig goedkoper op zee. Dit is wel het meest dichtbevolkte gebied van Europa!” “Of een andere stelling: ‘Als het helpt voor planten en dieren, zou ik windmolens liever dichtbij huizen en bewoners zetten.’ Wil de gemeente de bewoners van Amsterdam opzetten tegen elkaar? Of tegen de natuur?“ Bovendien wordt de burger verwezen naar veelal gekleurde achtergrond informatie die mede door de industrie is ingegeven zonder ook te verwijzen naar kritische informatie en de vele argumenten tegen windmolens bij woonwijken die door talloze mensen en organisaties de afgelopen maanden zijn ingebracht.

Blokkeerknop

Het ergste van deze enquête is volgens Koks nog wel de 'blokkeerknop': “Als je redelijke eisen oplegt aan overlast- en gezondheidsnormen, en niet instemt met het gemeentelijke beleid, dan wordt je inzending niet geaccepteerd. De knop “Verstuur” is dan geblokkeerd en de nietsvermoedende invuller krijgt dan de boodschap dat niet de goede keuzes zijn gemaakt: U kunt alleen keuzes maken waarmee de windenergie doelstelling van de gemeente nog mogelijk is.” Koks: “Het stadsbestuur wil dus alleen resultaten die passen in het gemeentebeleid: minimaal 50 MW aan windturbines neerzetten op plekken waar dat helemaal niet kan. Dit soort schijnparticipatie moet de raadsleden straks weer aanzetten om de plannen door te drukken in de gemeenteraad!”

Klimaatraadpleging

Naut Kusters, medeoprichter van Windalarm, is op zich positief over het idee achter de enquête: "Door de burger op de stoel te laten zitten van de politiek en hem tot afwegingen te dwingen kom je te weten wat die belangrijk vindt. Dat kan goed werken, zoals in de recente Klimaatraadpleging, waar burgers vrij konden kiezen zolang ze de klimaatdoelstelling maar bereikte." Volgens Kusters bleek uit de Klimaatraadpleging dat de meerderheid van de burgers best pijn wil lijden: "Maar alleen als er geen alternatieven zijn; als zwakkeren niet onevenredig getroffen worden; en als de industrie als grote vervuiler eerst wordt aangepakt. Bij deze windturbines wordt aan alle drie de voorwaarden niet voldaan."

Kusters is onaangenaam verrast dat de gemeente alsnog de inwoners dwingt keuzes te maken waarvan men bij voorbaat al weet dat men deze niet wil: "Dit onderzoeksbureau, Populytics (verbonden aan de TU Delft), pretendeert burgers en overheid dichter bij elkaar te brengen. Maar hier heeft het zich duidelijk voor het karretje van de gemeente Amsterdam laten spannen." Windalarm roept sympathisanten op om deze enquête wel in te vullen, maar duidelijk aan te geven dat de beantwoording van de centrale vraag de visie van de invuller niet weergeeft.

Bijlage: Detaillering punten van kritiek + Volledige enquête zie knop hieronder

 

lees artikel/document (opent nieuw scherm/tabblad)

Deel dit bericht

pageviews: 9146

tinyurl: link

Gerelateerde berichten

Meer over RES-beleid