Nieuwsartikelen

 

Geinteresseerden  kunnen zich nu aanmelden voor het nationale RES congres op 2 november 2022.
Aanmelden via rescongres.nl

 

 

De gemeenteraadsverkiezingen zijn voorbij, er is een nieuw college en coalitieakkoord. De reflectiefase over windturbines is grotendeels mislukt, en wethouder Van Doorninck is vervangen door Zita Pels (GroenLinks).

Waar staan we nu? Wat hebben onze inspanningen opgeleverd, en hoe gaat het nu verder? Je leest er er meer over in deze nieuwsbrief.

Meerdere partijen reageerden op het uitbrengen van de kieswijzer. Hier een bloemlezing.
Belangengroep Windalarm wil middels een referendum de provincie Noord-Holland bewegen af te zien van verruiming van de mogelijkheden om industriële windturbines dichterbij bewoners of in unieke natuur te kunnen plaatsen. Zo liggen er nu voorstellen om de grens van 600 meter tussen wongingen en windturbines te schrappen, waardoor windturbines dichterbij bewoners kunnen worden geplaatst, en is het eerder mogelijk om industriële turbines te bouwen in NNN gebieden en bijzonder Povinciaal landschap.
De gemeente Amsterdam stelde een advies commissie in om de adviseren over de gezondheidsaspecten. Windalarm onderzocht hoe onafhankelijk de leden waren die door wethouder Van Doornick waren aangewezen. De resultaten zijn ontluisterend.
De Haarlemse Klimaatcoalitie presenteert woensdag 16 februari na afloop van het verkiezingsdebat in De Pletterij de eerste gemeentelijke stemwijzer die helemaal gaat over klimaat en duurzaamheid.

Op 13 januari bezorgt Milieudefensie een brandbrief bij 29 grote vervuilers. In de brief vraagt de milieuorganisatie, onder andere bekend van de Shell Klimaatzaak, de vervuilers om aan te geven hoe ze voor 2030 minimaal 45% CO2 gaan uitstoten. Directeur Donald Pols: “Het is duidelijk dat grote vervuilers nu snel moeten vergroenen, want de klimaatcrisis wacht niet.”

 

Op 30 juni 2021 heeft de Raad van State de Nederlandse omgevingsnormen voor industriele windturbines onwettig verklaard.

De gehele windturbine lobby in paniek. Tot nu toe konden windturbine projecten zich baseren op de toegestane geluidsnorm van 47dB op de gevel van geluidsgevoelige objecten (woningen). Dit gegeven vertaald naar afstand betekende dat turbines op ongeveer 350 meter van woningen konden worden geplaatst.

De gemeenteraad van Eemsdelta geeft groen licht voor de uitbreiding van windpark Delfzijl Zuid, al is het niet van harte. Een meerderheid van de partijen ging dinsdagavond schoorvoetend akkoord. Ze zijn niet blij met de gang van zaken.

Windparken in Nederland krijgen veel te veel subsidie. Daardoor maken ze grote overwinsten die investeerders in eigen zak kunnen steken. Voor windprojecten die in 2019 en 2020 subsidie kregen, gaat het om zo'n 570 miljoen euro te veel.

Het geld is eigenlijk bedoeld om de klimaatdoelen te halen. De consument draait op voor de subsidies via een heffing op het gebruik van gas en elektriciteit.

Volgende 10