Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving

Verdieping / uitleg

Het IAK is een  toegankelijke werkwijze en informatiebron en toe te passen op elk moment in het beleidsproces. Met name in een vroeg stadium van het beleidsproces heeft de toepassing van het IAK meerwaarde.

https://home.kpmg/nl/nl/home/topics/vooruitgang-ontcijferd.html

Documenten

tinyurl: link

Voorstellen

Achtergrond

Gerelateerd nieuws